wtorek, 10 grudnia 2013

Podstawowe założenia Porozumienia bez Przemocy

Podstawowe założenia Porozumienia bez Przemocy 
(na podstawie warsztatu z Farrah Baut-Carlier, IIT Siedelsbrunn/Niemcy 2013)

1. Wszyscy ludzie na świecie mają te same potrzeby. Wybierają natomiast bardzo różne sposoby, w jakie chcą je spełnić. Czasem te strategie godzą w potrzeby innych osób i to rodzi konflikty.

2. Na świecie jest wystarczająco zasobów, aby spełnić naturalne potrzeby wszystkich osób. To, co powoduje zagrabianie zasobów to wartości kulturowe, przekonania ludzi.

3. Wszystkie nasze działania podejmujemy przez chęć spełnienia naszych potrzeb. W każdym momencie wybieramy najlepsze dla nas rozwiązania.

4. Uczucia (emocje) są wywoływane przez potrzeby (spełnione bądź niespełnione).

5. Wszyscy ludzie rodzą się z wrodzoną umiejętnością współodczuwania. Ćwiczenia zwiększające zdolność współodczuwania (empatii) pomagają spełniać potrzeby w sposób bardziej pokojowy.

6. Wszyscy ludzie chętniej spełniają potrzeby innych ludzi kiedy mają wolność wyboru. Wtedy łatwiej jest im dawać z serca (z serdecznością).

7. Wszyscy ludzie są od siebie współzależni, gdyż większość z naszych potrzeb możemy spełnić w relacji z innymi osobami.

8. Wszyscy ludzie się zmieniają a także stopień nasycenia ich potrzeb podlega zmianie. Jesteśmy w ciągłym procesie zmiany. Nie jesteśmy statyczni. Dlatego tak ważna jest uważność w danym momencie.

9. Nasze wybory odbywają się wewnątrz nas. W każdym z nas jest duża przestrzeń wyboru wielu możliwości. Mamy możliwość wyboru reakcji na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce. Im większa jest moje samoświadomość, tym większa możliwość wyboru. Nikt nie jest w stanie nas tego pozbawić (nawet kiedy opcje mnie nie zadowalają).

10. Najprostsza drogą do pokoju wiedzie przez nasze wnętrze. Pokój wewnętrzny to umiejętność nawiązywania kontaktu ze swoim wnętrzem.Mój udział w IIT został dofinansowany przez Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Grundtvig

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz